Skip to content

     

Новости

ДУН УРУГ ТӨРҮТТҮНГЕНДЕ ХИН ШЫГЖААРДА ЙӨРЭЭЛ

ДУН УРУГ ТӨРҮТТҮНГЕНДЕ ХИН ШЫГЖААРДА ЙӨРЭЭЛ

Чаш уруг төрүттүнерге, эът-кежи быжыг болзун дээш, хинин кескен иези артыш-биле холуп кааан кара шайга дөрт катап чуй туткаш, кавайлап каар. Аъш-чемин, ак сүдүн өрү чашкаш, аал-оранның ээзинге мөгейип, одунче саржагны чажар, оон дойга мындыг йөрээл салыр: Узун назылыг болзун,Подробнее ...
ЧАШ УРУГНУ КАВАЙЛААР ЕЗУЛАЛ

ЧАШ УРУГНУ КАВАЙЛААР ЕЗУЛАЛ

Чаа төрүттүнген чаш уругну кавайлаары тускай чурумнуг болгаш ёзулалдыг. Уруг-дарыы четче-менди чораан ава кижи божаан болза, ол иениң ол уруун эң улуг назылыг кижи кавайлап каар болгаш орун кырынга чыттырып каар. Уруг-дарыы доктаавас чораан ава кижи божаан болза, ол чашПодробнее ...
УРУГ КАВАЙЫ

УРУГ КАВАЙЫ

Көжер-дүжер амыдыралдыг чораан тывалар уруг кавайын онзагай кылыр чораан. Чаш уруглуг кавайны орун кырынга чыттырып болур, ааткыышка аадып болур, аъттыг кижи эзер кырынга үңгерип ап болур. Тыва кавай чаш уругну кыштың соогундан доңурбас, чайның изиинден албыктырбас. Кавай болза чаш уругнуңПодробнее ...
ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ “ЛЕНТА ВОСПОМИНАНИЙ”

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ “ЛЕНТА ВОСПОМИНАНИЙ”

Дорогие друзья! Центр тувинской культуры продолжает добрую традицию “Сактыышкын арыннары – лента воспоминаний” и знакомит вас с фотоматериалами из архива. Участники республиканского конкурса «Алдын кажык», 2015 год. #тыва #тыва_төп #добрая_традиция #фото_и_видеоархив #Центр_тувинской_культурыПодробнее ...
ОТ – АМЫДЫРАЛДЫҢ ӨЗЭЭ

ОТ – АМЫДЫРАЛДЫҢ ӨЗЭЭ

Бо хүннерде Тыва үндезин культура төвүнге төөгүлүг бурун үениң оттуу тыптып келген. Бурун оттуктуң эдилекчизи Эрес Шолбановичтиң чугаалап турары-биле алырга бо салгал дамчаан оттук болуп турар. Ондар Барыңмаа (1890 чылдарда чурттап чораан) оглу Ондар Борбак-Дашка (1919 ч. төрүттүнген), эр боопПодробнее ...
ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИН

ӨӨРҮП ЧЕТТИРИИШКИН

Республика чергелиг тыва ча адар оюн: баг адар болгаш аът кырындан кара адар хевирлеринге болуп эрткен мөөрейге улуг деткимчени көргүзүп, тиилекчи болган адыгжыларга богбаларны белекке берген Тывавыстың чылгычыларынга – Сарыглар Таймир Владимирович, Ондар Айдыс Анатольевич, Соян Шолбан Баадырович, Саая Айдыс АлександровичкеПодробнее ...

Designed using Creattica. Powered by WordPress.