Skip to content

     

Новости

УЛУГ ТИИЛЕЛГЕНИӉ 75 ЧЫЛ ОЮНГА ТУРАСКААТТЫВЫС

Ада-чурттуӊ улуг дайынынга чалданыш чокка удур тулчуп чораан тыва эки турачы өгбелеривистиӊ чырык адынга тураскаадып “Он тос тыва” деп шүлүктү бараалгаттывыс. Күүселдеде Тыва Республиканыӊ алдарлыг артизи Шон Куирк Патрик. ОН ТОС ТЫВА сөзү А.А. Даржайныы Ынчан, Сурмичиге, дүшкүүрлүг-ле турган ЫржымПодробнее ...

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС «САРАДАК – 2020»

Участник №10. Категория А. Сагды Айдыс Артышович Возраст 11 лет. Образовательное учреждение: МБУ ДО ДШИ с.Эрзин Руководитель: Седи Эртине Александрович #Центр_тувинской_Культуры #тыватөп #Сарадак_2020 https://youtu.be/A-c1N4fV6RПодробнее ...

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС «САРАДАК – 2020»

Участник №9. Категория А. Шинин Алдынай Владьевна Возраст 12 лет. Образовательное учреждение: МБУ ДО ДШИ с.Эрзин Руководитель: Седи Эртине Александрович #Центр_тувинской_Культуры #тыватөп #Сарадак_2020 https://youtu.be/gbZNHyYDEXYПодробнее ...

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС «САРАДАК – 2020»

  Участник №8. Категория А.   Демир-оол Аржан Александрович. Возраст 12 лет. Образовательное учреждение: МБУ ДО ДШИ с.Эрзин Руководитель: Седи Эртине Александрович #Центр_тувинской_Культуры #тыватөп #Сарадак_2020   https://youtu.be/Q54TRSuDkhoПодробнее ...
БУДДА ШАКЬЯМУНИ БАШКЫНЫҢ УРАН ЧҮҮЛДЕ ОВУР-ХЕВИРИ

БУДДА ШАКЬЯМУНИ БАШКЫНЫҢ УРАН ЧҮҮЛДЕ ОВУР-ХЕВИРИ

2 мая в 16:00 часов в инстаграм-канале Центра тувинской культуры в прямом эфире с лекцией “Будда Шакьямуни башкының уран чүүлде овур-хевири” выступит сотрудник Центра тувинской культуры, заслуженный работник культуры РТ Айлана Арыш-ооловна Балган. Ссылка на наш инстаграм-канал: https://instagram.com/tuvancenter?igshid=17fr64qwdgxzs Приглашаем всехПодробнее ...
Хүндүлүг чонувус!

Хүндүлүг чонувус!

Чечектелген чараш частың база күш-ажылдың байырлалы Майның бири таварыштыр силер бүгүдеге сеткиливистиң ханызындан байырывысты чедирдивис! Кылып чоруур ажыл-ижиңер үре-түңнелдиг болзун! Иштики делегейиңер хүнден хүнче улам байлакшып, кезээде бурунгаар чүткүлдүг, тура сорууңар быжыг болурун күзедивис! Улуг хүндүткел-биле Тыва культура төвүнүң ажылдакчылары.Подробнее ...

УЛУСЧУ УЖУР-ЧАӉЧЫЛДАР КЛУВУ

Чыраа-Бажы сумузунун чурулгага салымныг уругларыныӊ чураан чуруктарын сонуургадып чырыттывыс. Удуртукчу башкызы: Куулар Алексей Доржуевич #клуб_народных_традицийПодробнее ...
МАСТЕР-КЛАСС ПО ГРАФИКЕ “МАЙНЫӉ ЧЕЧЕКТЕРИ”

МАСТЕР-КЛАСС ПО ГРАФИКЕ “МАЙНЫӉ ЧЕЧЕКТЕРИ”

Сегодня в 16:00 часов в инстаграм-канале Центра тувинской культуры в прямом эфире с мастер-классом по графике на тему “Майныӊ чечектери” выступит член Союза художников, начальник отдела НХП ДПИ Центра тувинской культуры Орлан Викторович Сат. Ссылка на наш инстаграм-канал: https://instagram.com/tuvancenter?igshid=17fr64qwdgxzs ПриглашаемПодробнее ...

Designed using Creattica. Powered by WordPress.