...

Хүндүлүг чонувус! Ыдыктыг байырлалывыс Шагаа чоошкулап орар. Шагаага белеткелдеривис уламчылавышаан. “Экии, Тывам” деп теледамчыдылгадан КАКТАНЫР ХҮН дугайында көрүп аап болур силер. 

Read More
..

ШАГАА ДЕТЯМ

В преддверии Шагаа сотрудники Центра тувинской культуры выезжают в детские сады, школы г. Кызыла. В программе: детские утренники “Встречаем Шагаа”. Сотрудники центра рассказывают детям об обычаях, традициях встречи Шагаа, напоминают о важных ценностях семейного праздника, также дети играют в тувинские национальные игры – кажык, тевек, аьт бажынче дээрбек октаары и др. Дети с нетерпением ждут […]

Read More
...

ТЫВА ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРА ТӨВҮНҮҢ 10 ЧЫЛ ОЮНГА ТУРАСКААТКАН

2008 чылдың октябрьның 6-ның хүнү Тыва Республикавыстың амыдыралынга, культуразынга бир онзагай төөгүлүг хүн болган. Ол дээрге республикавыстың удуртукчузу, Чазаавыстың Баштыңы Шолбан Кара-оол «Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүн тургузарының дугайында» деп доктаалга атты салып, ону күшче киирген. Оон бээр амгы үеге дээр мугур 10 чыл эртип турар. Бо үениң дургузунда Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарнының, аас […]

Read More
...

I республиканская выставка-ярмарка, посвященная Шагаа.

27 января 2019 г. в Центре тувинской культуры состоялась I республиканская выставка-ярмарка, посвященная Шагаа. На выставке были представлены работы малых предприятий, таких “Тыва Ангора”, Бай-Тайгинская мастерская, продукция мастеров-камнерезов, кузнецов, швей и т.д. Всего мастеров со всей республики собралось 39 человек. Среди них есть и начинающие мастера – учащиеся Бай-Тайгинской школы искусств, мастера из Каа-Хемского, Улуг-Хемского, Тес-Хемского, […]

Read More
...

ТЕРГИИН АДЫГЖЫНЫ ИЛЕРЕТКЕН

Бөгүн Тыва үндезин культура төвүнүң 10 чыл оюнга тураскааткан тыва эр кижиниң 3 адаан оюннарының бирээзи ча адар – баг адар хевири Национал паркка эрткен. Тулган адыгжыларның тергиини – Монгуш Сылдыс Григорьевич болган. Ашка шаңналдыг сертификатты база февраль 4-түң ыры-хөгжүмнүг концердинче чалалганы эрттирикчилер тывыскан. Киржикчилер аразында ырак Бай-Тайга кожуундан келген шыырак адыгжы Аян Борисовичти база эң-не […]

Read More
...

ТЫВА НАЦИОНАЛ ОЮННАР СПОРТ ШКОЛАЗЫНГА

Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары “Херел” спорт залынга Национал спорт школазының өөреникчилеринге тыва оюннар-биле таныштырылганы эрттирген.  Тыва оюннарның кол дүрүмнерин уруглар кичээнгейлиг дыңнааш, улуг сонуургалдыг ойнааннар. Аьт бажынче дээрбек октаарынга оолдар тергиин болган. А кажыкка аът чарыштырып турда, оолдар, кыстар – кайызы-даа шыырак болганын эрттирикчилер демдеглээн. Тыва оюннарны уругларга сайзырадып, нептередири-биле ажылывыс уламчылап турар. 

Read More
...

ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ФОЛЬКЛОРНОЙ МУЗЫКИ ПРИГЛАШАЮТ

4 Февраля в 17.00 в Центре тувинской культуры состоится НЕПОВТОРИМЫЙ СОВМЕСТНЫЙ КОНЦЕРТ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ ГРУПП: ХУН-ХУРТУ; ЧИРГИЛЧИН;АЛАШ;ТЫВА;ТЫВА КЫЗЫ;УГУЛЗА Билеты в Центре тувинской культуры. Справки по телефону.: 2-35-06

Read More
...

“Шагаа садыы”

Хүндүлүг эш-өөр! Силерни Тыва үндезин культура төвү ЯНВАРЬ 27-де I дугаар республика чергелиг “Шагаа садыы” деп садыг-делгелгеже чалап тур бис. Делгелгеге киржир күзелдиг ус-шевер чонувусту январь 25-ке дээр ЧАГЫЫН киирерин диледивис. Делгелгеге негелделер-биле адаанда СААВЫЫРДАН таныжып аап болур силер. Харылзажыр телефон дугаары: 2-35-06.

Read More
Без рубрики

КАДАК СӨҢНЭЭР ЁЗУЛАЛ

Шагаада улуг назылыг кижилерге хүндүткелин илередип, оларга кадак сөңнээри өгбелеривистиң чаагай чаңчылы. Кадак – хүндүткелдиӊ, арыг болгаш эп-найыралдыг хамаарылганыӊ, ак сеткилдиӊ демдээ. Кадакты сөңнээри болгаш хүлээп алыры доктаамал дүрүмнерге чагыртып чоруур.  Кадактың аксын берип турар кижиниӊ талазынче көрүндүр сунар. Ол дээрге «аас-кежик силерде болзун» деп, арыг сагыш-сеткилдиӊ ханызындан кызыгаар чок аас-кежик күзээшкининиӊ демдээ. Кадакты хүлээп […]

Read More
.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ С НАМИ!

С 1 по 9 ЯНВАРЯ Центр тувинской культуры ПРИГЛАШАЕТ НА ПОКАЗ КИНОДРАМЫ “СОДУРА” о тувинцах-цаатанах, проживающих на территории Хубсугульского аймака Монголии. Монгольская кинодрама “Содура”, вышедшая в конце 2016 года, стала хитом номер один. В центре сюжета – закрученная интрига и одновременно история любви, попутно рассказывающая о жизни цаатанов-оленеводов, живущих в тайге в районе озера Хубсугул. […]

Read More
Back To Top