Skip to content

     

Новости

Бүгү делегейде уруглар камгалалыныӊ хүнү-биле

Бүгү делегейде уруглар камгалалыныӊ хүнү-биле

Чаштарывыс – күрүневистиӊ келир үези, ооӊ быжыг өзээ, чоннуң амыдыралының үзүктел чогунуӊ бадыткалы. Тыва кижиге чаш төл дээрге бурганныӊ хайырлаан кончуг улуг аас-кежии болур. Олар бистиӊ хөрек-чүрээвисти ынакшыл болгаш аас-кежик-биле долдуруп, мага-бодувуска бурунгаар сайзыраар күштү берип чоруурлар.Бөгүн хөй ажы-төлдүг өг-бүлелергеПодробнее ...
ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ СЕМЬИ ЧООДУ

ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ СЕМЬИ ЧООДУ

Центр тувинской культуры приглашает родителей и детей на онлайн-концерт семьи Чооду, посвященный Дню защиты детей.История четы Чооду неразрывно связана с музыкой. Заслуженные артисты Республики Тыва Начын Александрович и Шончалай Оюн-ооловна встретились в составе легендарного фольклорного ансамбля «ТЫВА», солистами которого являютсяПодробнее ...
ТЫВА КИЖИНИҢ ҮШ ДОЮ. ОРНУКШУДУЛГА

ТЫВА КИЖИНИҢ ҮШ ДОЮ. ОРНУКШУДУЛГА

31 мая в 16:00 на нашем Instagram не пропустите прямой эфир о погребальных обрядах тувинцев, который проведет Заслуженный работник культуры Республики Тыва, сотрудник Центра тувинской культуры Айлана Арыш-ооловна Балган. В традиционной тувинской культуре погребение представлено целым циклом действий, обрядов, обычаевПодробнее ...
АЯК СУНАР ЁЗУЛАЛ

АЯК СУНАР ЁЗУЛАЛ

Тыва кижи төрелзирек, дузааргак, хүндүлээчел. Ырак-чооктан таныыр-даа, танывазы-даа кижи өгге кирген болза, ону шайладыры, ашкарар-чемгерери, агын-көгүн сөңнээри чаагай чаңчыл. Өгге кижи келирге, хамыкты мурнай шайны аякка куткаш, келген кижиге ийи холдап сунар. Келген аалчыга тыва кижи шай артынчызын чылытпас чаңчылдыгПодробнее ...

Designed using Creattica. Powered by WordPress.