Skip to content

     

Новости

ДЕЛЕГЕЙ ЧЕРГЕЛИГ ОНЛАЙН ХЕВИРГЕ ЭРТИП ТУРАР «СЫГЫТ – 2020» МƟƟРЕЙИНИҢ ЖЮРИ КЕЖИГҮННЕРИ-БИЛЕ ТАНЫШТЫРЫЛГА

ДЕЛЕГЕЙ ЧЕРГЕЛИГ ОНЛАЙН ХЕВИРГЕ ЭРТИП ТУРАР «СЫГЫТ – 2020» МƟƟРЕЙИНИҢ ЖЮРИ КЕЖИГҮННЕРИ-БИЛЕ ТАНЫШТЫРЫЛГА

ХОВАЛЫГ КАЙГАЛ-ООЛ КИМ-ООЛОВИЧ – жюри кежигүннериниң даргазы, Россия Федерациязының алдарлыг артизи, Тыва Республиканың улустуң хɵɵмейжизи, аас чогаалга үндезилеттинген «Хүн-Хүртү» бɵлүүнүң хөгжүмчүзү. МОНГУШ ЛАЗО ДОВУЕВИЧ – Хоочун хɵɵмейжи, Делегей чадалыг хам. КЫРГЫС ЗОЯ КЫРГЫСОВНА – Россия Федерациязының уран чүүлүнүң алдарлыг ажылдакчызы,Подробнее ...
БОТ-БОДУНГА ДУЗАЛАЖЫРЫ

БОТ-БОДУНГА ДУЗАЛАЖЫРЫ

Тыва ёзуда шаг төөгүден бээр бот-бодунга дузалажыр чорук бир ёзулал болуп келген. Дузалажыр чоруктуң хевири янзы-бүрү болгулаар. Хөй ажы-төлдүг өг чурттап орган болза, чоок-кавының бир шыырак кижизи бодунуң күзели-биле аңаа бир саар инекти сагдырып каар. Хөй ажы-төлдүг аңчы кижиниң өөПодробнее ...

ТЫВА ҮНДЕЗИН КУЛЬТУРАНЫӉ КАМГАЛАКЧЫЛАРЫ

«Тыва үндезин культураныӊ камгалакчылары» деп төлевилеливистиң ээлчеглиг үндүрүлгезин тыва словарьларга тураскаадыр-дыр бис. Бараалгадып турар дамчыдылгавыста Тываның гуманитарлыг болгаш тускай социал-экономиктиг шинчилелдер институдунуң словарьлар бөлүүнүң кол эртем ажылдакчызы, филология эртемнериниң кандидады Оюмаа Маадыр-ооловна Саая тыва лексикографияның өзээн салган эртемденнерниң ажыл-чорудулгазы-биле таныштырып,Подробнее ...
БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Хүндүлүг Айдаш Иванович!Тыва үндезин культура төвүнүӊ өмүнээзинден Силерге төрүттүнген хүнүңер таварыштыр изиг байырывыс чедирип тур бис!Чоннуң культуразын өске чоннарга бараалгадыры – улуг харыысалга. Тыва чоннуң сагыш-сеткил өнчүзүн делгередиринге болгаш нептередиринге киирип чоруур улуг үлүг-хууңарны үнелевишаан, кылып чоруур ажыл-ижиңер чоннар аразындаПодробнее ...

Designed using Creattica. Powered by WordPress.