Без рубрики

ФОРУМ ЛУЧНИКОВ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА

Дорогие друзья! Сегодня, 16 октября 2019 года в 10.00 ч., в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел начнет свою работу Форум лучников по стрельбе из традиционного лука.Приглашаем всех желающих! Координатор форума – Хорбаа Алена ВладимировнаКонтактные данные: 2-35-54, 8-999-179-5393 #тыва#тыва_төп#форум_лучников_по_стрельбе_из_традиционного_лука#Центр_тувинской_культуры

Read More
Без рубрики

АЗЫРАЛ МАЛ – САРЛЫК ДУГАЙЫНДА

Сарлык кончуг дүккүр болгаш дүгүнүң өңү янзы-бүрү болур: ак, ала, калчан кара, сирти шокар, ак, ак-шокар, маңган ак, сарыгзымаар, кара, ээгилери ак шокар. Сарлык бугазы инекти ойладып каан болза, оон төрүттүнген бызааны хайнак бызаа, кыс хайнак бызаа дээр. Хайнак молдурга, хайнак хунан, хайнак дөнен дижир.Сарлыктың чаңы бир аңгы: үзер, тевер база мурнуку буттары-биле кижини хап […]

Read More
Без рубрики

МЕҢГИЛЕРЛИГ БЕШ-БОГДА

ИнтервьюТыва Үндезин культура төвү хөй чылдар дургузунда тыва чоннуң байлак культуразын – уран чүүлүн, национал идик-хевин, адаан-мөөрейлиг оюннарын, ёзу-чаңчылдарын, ыры-хөгжүмүн, хөөмейин хөг­жүдер, кадагалаар, сайзыра­дыр, неп­тередир сорулгалыг ажылдап чоруур албан чери. Тыва төптүң чогаадыкчы кол­лек­тивиниң ажыл-ижи чылдан чылче хөгжүп турар дизе, чазыг чок. Оларның эрттирип турар фестивальдары, шуулганнары, мөөрейлери ханы ужур-уткалыг, киришпээн, четпээн-даа чери чок.Бо чылдың август […]

Read More
Без рубрики

ОБ ИСКУССТВЕ ТУВЫ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ

Дорогие друзья! Разрешите поделиться с вами радостной новостью!В результате тесного сотрудничества Центра тувинской культуры с редакцией, вышел 14-й выпуск научного журнала «Искусство Евразии», посвященный искусству Тувы.Журнал «Искусство Евразии» – периодическое издание по вопросам теории и истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры.Публикации, представленные в данном выпуске, являются уникальными и вышли в свет впервые.Здесь представлены […]

Read More
Без рубрики

УС – ШЕВЕРЛЕРНИҢ УРАН-ЧҮҮЛ ЛАБОРАТОРИЯЗЫ

2019 чылдың октябрь 11-де Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары Сат О.В., Балган А.А., Ооржак Э.А. болгаш ус-шевер Сарыглар С.С. Красноярск крайның Шушенское суурга болуп эрткен «Партнер» деп Сибирь регионнуң шеверлериниң уран-чүүл лабораториязының ажылынга киришкеннер.Лабораторияның ажылы «Шушенское» деп төөгү-этнографтыг музейге болуп эрткен. Аңаа Сибирь регионнуң янзы-бүрү материалдар болгаш техниктиг аргалар-биле ажылдап турар ус-шеверлер киришкен. Тывадан ус-шевер […]

Read More
Без рубрики

ФОРУМ ЛУЧНИКОВ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА

Дорогие друзья! Напоминаем вам о том, что 16 октября 2019 года в 10.00 ч. в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел совместно с Федерацией стрельбы из тувинского национального лука будет проходить Форум лучников по стрельбе из традиционного лука.Приглашаем всех желающих! Координатор форума – Хорбаа Алена ВладимировнаКонтактные данные: 2-35-54, 8-999-179-5393 #тыва#тыва_төп#форум_лучников_по_стрельбе_из_традиционного_лука#Центр_тувинской_культуры

Read More
Без рубрики

БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Хүндүлүг Начын Кара-оолович! Тыва үндезин культура төвүнүӊ өмүнээзинден Силерге хөй чылдар дургузунда үре-түңнелдиг ажылыңарның, кайгамчыктыг байлак иштики делегейиңерниң бадыткалы болган онзагай делгелгеңер-биле байыр чедирерин чөпшээреп көрүңер. Ховар кижилерге таваржыр уран-шевер салым-чаяаныңар-биле бүгү чонну өөртүп, чүгле тыва театрның көрүкчүзүнүң эвес, а өске-даа чоннарның караанга көргүзүгнүң утказын улам тода, чараш болгаш хуулгаазынныг кылдыр көргүзүп турарыңар онза үнелелди […]

Read More
Без рубрики

МЫЙЫСТЫГ БОДА МАЛДЫҢ ДУГАЙЫНДА

Мыйыстыг бода мал азы инек соок тыныштыг мал болур. Муңчураан кижи инек кажаазының көржеңин оттулгаш, чиңнеп дөгеленирге, хоочузу дораан чидер дижир.Инек – төрүүр кыс инек, ниити ады, он ийи чылдың ийи дугаарынга кирген мал болур.Хунажын – үш харлыг инек, бир дугаар төрүп турар инек, ынчангаш ону дуңгуш деп база адаар.Бызаа – ылым чаштан эгелээш, бир […]

Read More
Back To Top