Без рубрики

АДЫГЖЫЛАР ШУУЛГАНЫНЫӉ ТҮӉНЕЛДЕРИ

2019 чылдың октябрь 16-да, Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнге, тыва ча адар оюннуң баг адар хевиринге адыгжыларының шуулганы болуп эрткен. Шуулганның түңнелинде, баг адар хевирни нептередип-сайзырадырынга хамаарышкан дараазында айтырыгларны шиитпирлээн:1) Тыва ча адар оюннуң сүлде демдээн тодараткаш, мергеннерге тыпсыр аттар болгаш оларның хөрек демдектерин бадылаан;2) Ча адар оюннуң баг адар хевириниң дүрүмнеринге […]

Read More
Без рубрики

ТЫВА ЧОННУҢ ЧОРГААРАЛЫ!

Бүдүн делегейде бистиң Тывавысты хөөмей-сыгыды-биле алдаржыдып чоруур ТР-ның алдарлыг артизи, ТР-ның улустуң хөөмейжизи, Тыва национал оркестрниң уран чүүл удуртукчузу база Тыва улустуң ёзу-чаңчылдарының, аас чогаал болгаш ус-шеверлер төвүнүң өөредилге килдизиниң башкызы – Монгуш Андрей Алдын-ооловичиге Тыва Республиканың Баштыңының “Тыва чоннуң чоргааралы” деп бедик үнелел шаңналды тывысканынга сеткиливис ханызындан изиг байырны чедирип тур бис! Хүндүлүг Андрей […]

Read More
Без рубрики

ФОРУМ ЛУЧНИКОВ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА

Сегодня в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел состоялся Форум лучников по стрельбе из традиционного лука. На форуме присутствовали сотрудники Центра тувинской культуры, представители Федерации стрельбы из тувинского национального лука, спортсмены, лучники, тренеры, ученые. На открытии форума фольклорный ансамбль “Тыва” выступил с народными песнями “Артыы-Сайыр” и “Аңчы мен”. Директор Центра развития тувинской традиционной культуры […]

Read More
Без рубрики

ФОРУМ ЛУЧНИКОВ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТРАДИЦИОННОГО ЛУКА

Дорогие друзья! Сегодня, 16 октября 2019 года в 10.00 ч., в Центре развития тувинской традиционной культуры и ремесел начнет свою работу Форум лучников по стрельбе из традиционного лука.Приглашаем всех желающих! Координатор форума – Хорбаа Алена ВладимировнаКонтактные данные: 2-35-54, 8-999-179-5393 #тыва#тыва_төп#форум_лучников_по_стрельбе_из_традиционного_лука#Центр_тувинской_культуры

Read More
Без рубрики

АЗЫРАЛ МАЛ – САРЛЫК ДУГАЙЫНДА

Сарлык кончуг дүккүр болгаш дүгүнүң өңү янзы-бүрү болур: ак, ала, калчан кара, сирти шокар, ак, ак-шокар, маңган ак, сарыгзымаар, кара, ээгилери ак шокар. Сарлык бугазы инекти ойладып каан болза, оон төрүттүнген бызааны хайнак бызаа, кыс хайнак бызаа дээр. Хайнак молдурга, хайнак хунан, хайнак дөнен дижир.Сарлыктың чаңы бир аңгы: үзер, тевер база мурнуку буттары-биле кижини хап […]

Read More
Без рубрики

МЕҢГИЛЕРЛИГ БЕШ-БОГДА

ИнтервьюТыва Үндезин культура төвү хөй чылдар дургузунда тыва чоннуң байлак культуразын – уран чүүлүн, национал идик-хевин, адаан-мөөрейлиг оюннарын, ёзу-чаңчылдарын, ыры-хөгжүмүн, хөөмейин хөг­жүдер, кадагалаар, сайзыра­дыр, неп­тередир сорулгалыг ажылдап чоруур албан чери. Тыва төптүң чогаадыкчы кол­лек­тивиниң ажыл-ижи чылдан чылче хөгжүп турар дизе, чазыг чок. Оларның эрттирип турар фестивальдары, шуулганнары, мөөрейлери ханы ужур-уткалыг, киришпээн, четпээн-даа чери чок.Бо чылдың август […]

Read More
Без рубрики

ОБ ИСКУССТВЕ ТУВЫ В НАУЧНОМ ЖУРНАЛЕ

Дорогие друзья! Разрешите поделиться с вами радостной новостью!В результате тесного сотрудничества Центра тувинской культуры с редакцией, вышел 14-й выпуск научного журнала «Искусство Евразии», посвященный искусству Тувы.Журнал «Искусство Евразии» – периодическое издание по вопросам теории и истории изобразительного и декоративно-прикладного искусства, дизайна и архитектуры.Публикации, представленные в данном выпуске, являются уникальными и вышли в свет впервые.Здесь представлены […]

Read More
Без рубрики

УС – ШЕВЕРЛЕРНИҢ УРАН-ЧҮҮЛ ЛАБОРАТОРИЯЗЫ

2019 чылдың октябрь 11-де Тыва үндезин культура төвүнүң ажылдакчылары Сат О.В., Балган А.А., Ооржак Э.А. болгаш ус-шевер Сарыглар С.С. Красноярск крайның Шушенское суурга болуп эрткен «Партнер» деп Сибирь регионнуң шеверлериниң уран-чүүл лабораториязының ажылынга киришкеннер.Лабораторияның ажылы «Шушенское» деп төөгү-этнографтыг музейге болуп эрткен. Аңаа Сибирь регионнуң янзы-бүрү материалдар болгаш техниктиг аргалар-биле ажылдап турар ус-шеверлер киришкен. Тывадан ус-шевер […]

Read More
Back To Top